Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.skistop.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego. Sklep internetowy, działający pod adresem www.skistop.pl, prowadzony jest przez firmę: SKISTOP Emil Szarpak, zwanym dalej Sprzedającym, 30-820 Kraków, ul. Szara 26B, NIP: 8111723266, REGON: 146872014.

 1. Towary
  1. Używane towary oferowane przez sklep www.skistop.pl są w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne).
  2. Towary nowe objęte są 12 miesięczną lub 24 miesięczną gwarancją producenta.
  3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów.
 2. Ceny

  1. Wszystkie ceny nowych produktów w sklepie www.skistop.pl wyrażone są w PLN, zawierają podatek VAT i są ostatecznymi kwotami oferty detalicznej.
  2. Odstępstwa od wyżej wymienionych założeń utrzymania ceny są możliwe tylko za zgodą sklepu www.skistop.pl i ustalane są indywidualnie z Klientem.
  3. Oferty, promocje i ceny sklepu internetowego www.skistop.pl mogą odbiegać od ofert i cen w sklepie stacjonarnym SKISTOP
  4. Promocje sklepu internetowego www.skistop.pl nie stanowią podstawy do negocjacji cen w sklepie stacjonarnym SKISTOP, a także odwrotnie
  5. Rabaty i promocje nie łączą się.
 3. Zamówienia

  1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.skistop.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu
  2. Sklep internetowy www.skistop.pl wystawia potwierdzenie dokonania zakupu. Na życzenie Klienta wystawiane są również faktury VAT.
  3. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu potwierdzenia dokonania zakupu. Jednakże, dokument ten może być wystawiony jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży.
  4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.skistop.pl i mogą być składane przez 24 godziny na dobę
  5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu www.skistop.pl.
  6. Zamówienie, które zostanie potwierdzone przez Kupującego w ciągu 48 godzin od jego złożenia, uważa się za zawarte, co jest równoznaczne z zawarciem umowy-kupna sprzedaży między Klientem i Sprzedającym.
  7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma maila zwrotnego z informacją, czy dany towar jest aktualnie dostępny w sklepie. Jeżeli jest dostępny Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za dany towar. 
  8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. 
  9. Realizacją zamówienia zajmuje się sklep stacjonarny SKISTOP, ul. Szara 26B, 30-820 Kraków. Zamówienie może zostać potwierdzone przez doradcę Klienta ze sklepu stacjonarnego telefonicznie lub przy pomocy e-maila, w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dniu jego złożenia. Do kontaktu telefonicznego służy numer, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem przesyłki.
  10. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
  11. Kupujący może anulować zamówienia w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak produktów, które zostały juz wysłane.
  12. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu. 
  13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
 4. Reklamacje

  1. Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji, zgodnej co do warunków z kartami gwarancyjnymi producentów nowych towarów oraz gwarancji do 6 miesięcy na towary używane. 
  2. Sklep internetowy www.skistop.pl sprzedaje produkty nowe i używane. 
  3. Podstawą do rekompensaty jest dokument sprzedaży: potwierdzenie dokonania zakupu lub faktura VAT. 
  4. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu wad ilościowych lub jakościowych towaru należy skontaktować się z biurem Sprzedającego. Konieczne jest wówczas dostarczenie wadliwego produktu na adres: SKISTOP, ul. Szara 26B, 30-820 Kraków. 
  5. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Sprzedającego nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. 
  6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru. 
  7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przez Klienta przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z tym pracownikiem protokołu reklamacyjnego, stwierdzającego np. uszkodzenia w produkcie. 
 5. Promocje i zmiany cen

  1. Sklep internetowy www.happybike.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów, a także zmiany w cennikach przesyłek. 
  2. Zmiany cen produktów mogą być podyktowane: - okresowymi promocjami organizowanymi we współpracy z dostawcami
   - wyprzedażą sezonową lub wyprzedażą zapasów magazynowych
   - zmianami warunków handlowych ustalonych między sklepem internetowym www.skistop.pl a dostawcami
  3. Zmiany cen przesyłek mogą być podyktowane:
   - zmianą cenników usług świadczonych przez przewoźników, z którymi współpracuje sklep internetowy www.skistop.pl 
 6. Wysyłka i zapłata

  1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia) lub są dobierane przez Klienta w sklepie SKISTOP (ul. Szara 26B, 30-820 Kraków). 
  2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Klienta kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. 
  3. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający jeżeli wartość zamówienia przekracza 2000 PLN . Koszt przesyłki ponosi Klient jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 2000 PLN. W takim przypadku koszty przesyłki skalkuluje Sprzedający zgodnie z obowiązującym cennikiem firmy kurierskiej.
  4. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od ich dostępności i potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedającym a Klientem. 
  5. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od dostarczyciela sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. 
  6. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 
  7. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. 
  8. Wysyłki zamówionych towarów będą dokonywane od poniedziałku do piątku. 
  9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 
 7. Gwarancje

  1. Towary nowe dostępne w sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez producenta, towary używane objęte są gwarancją do 6miesięcy udzielaną przez Sprzedającego. 
  2. Informacje o okresie trwania gwarancji w przypadku towarów używanych można uzyskać kontaktując się ze sklepem www.skistop.pl 
  3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u Sprzedawcy. 
 8. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.skistop.pl 
  2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.skistop.pl 
  3. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. 
  4. Złożenie przez Klienta zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie www.skistop.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji. 
  5. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów. 
  6. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych.